Onderzoek

Sound Effects is gebaseerd op een degelijke voorbereiding en begeleidend onderzoek naar de effecten (formatief en summatief onderzoek). Voor de voorbereidingen van dit project zijn verschillende experts benaderd: experts op het gebied van gehoor, gehoorbeschadiging en gehoorbescherming, jongerencommunicatie en  jongeren zelf.
De volgende belangrijke resultaten van de Sound Effects onderzoek zullen hier onder worden gepresenteerd.

Onderzoeksresultaten

In een onafhankelijk evaluatieonderzoek zijn tien (Amsterdamse) uitgaansgelegenheden en –organisaties die hebben deelgenomen aan de campagne vergeleken met tien (Rotterdamse) uitgaansgelegenheden waar geen campagne-uitingen plaatsvonden. Uit dit evaluatieonderzoek blijkt dat het uitgaanspubliek bij de uitgaansgelegenheden in Amsterdam die hebben meegedaan aan de campagne, 1,5 keer zo vaak oordoppen dragen dan bij de uitgaansgelegenheden waar geen campagne is gevoerd. Andere effecten van de campagne zijn dat het uitgaanspubliek meer over gehoorschade praat, een positievere houding heeft ten opzichte van gehoorbescherming, het er minder vreemd vindt uitzien om met oordoppen uit te gaan, meer kennis heeft over gehoorbeschadiging en vaker de intentie heeft om oordoppen te gaan dragen dan het uitgaanspubliek op de controlelocaties.
In de pilotcampagne zijn met succes (nieuwe) methodieken en communicatiestrategieën ontwikkeld en uitgetest. Succesvolle methodieken m.b.t. het publiek waren de slogan en het beeldmerk GO>OUT PLUG>IN, Peer Education (=Unity/CIA-stand), posters, de websites (inhoudelijk), de flyers en de SOUND soap.