Waarom Sound Effects?

Jaarlijks lopen ruim 20.000 jongeren permanente gehoorschade op door blootstelling aan harde muziek tijdens het uitgaan. Gehoorschade als gevolg van harde muziek ontstaat als volgt.

In je oor zitten trilhaartjes. Deze trilharen zorgen ervoor dat het geluid wat via je oren binnen komt, ook op de juiste manier wordt ontvangen. Trilhaartjes buigen door onder invloed van geluid.  Ze kunnen best wat hebben. Als er veel geluid binnenkomt, gaan ze bijna plat liggen, maar als zij daarna weer wat rust krijgen, trekken de haartjes weer bij. Het geluid kan echter ook te hard zijn of te lang duren, en dan komen ze niet meer overeind; de schade is dan blijvend. Het is te vergelijken met koren op een korenveld. Als het een beetje waait, geeft het koren wat mee. Als het stopt met waaien, komt het koren weer overeind. Maar als er een orkaan woedt, breken de halmen af en kunnen ze zich ook nooit meer oprichten. Harde muziek is te vergelijken met een orkaan. De trilhaartjes knakken erdoor, en komen niet meer overeind. De gehoorschade is dan een feit, en kan ook niet meer hersteld worden. Deze schade uit zich in verschillende vormen, zoals het hebben van een piep of een ruis in je oren, of iemand anders moeilijker kunnen verstaan als je in een rumoerige omgeving bent. De schade kan geleidelijk verergeren, maar ook plotselinge schade komt voor. Van tevoren valt weinig te zeggen over het risico dat een bepaald individu loopt. In alle gevallen geldt echter, dat eenmaal opgelopen schade blijvend is. Ook is het hebben van een blijvende piep of suis in je oren als zeer belastend wordt ervaren, en kan leiden tot (ernstige) psychische klachten.
Op dit moment is bekend dat ruim 450.000 uitgaande jongeren tussen de 16 en 30 gehoorschade hebben opgelopen door te harde muziek tijdens het uitgaan. Met een totaal van 3 miljoen jongeren tussen de 16 en 30 in Nederland, betekent dat 15% van alle jongeren een meer of minder ernstige vorm van gehoorschade hebben! Jaarlijks komen daar zo'n 20.000 jongeren bij.

Gehoorschade kan zich op verschillende manieren voordoen. Voor velen zal de ‘piep’ in de oren herkenbaar zijn, na een avond uitgaan. Vaak gaat deze piep na verloop van tijd weer over. Dit betekent echter niet dat alles in je oor zich heeft hersteld. Een piep in je oren duidt op gehoorschade en kan zelfs blijvend zijn (tinnitus). Andere vormen van gehoorschade zijn gehoorverlies, links of rechts anders waarnemen van verschillende toonghoogtes (diplacusis), overgevoeligheid voor geluid (hyperacusis) of vervorming in de muziek waarnemen (distorie).