Publicaties


Deelrapporten:

1. Deelrapport formatief onderzoek uitgaanspubliek: Meningen van jongeren over uitgaan en harde muziek: Rapport van 94 chat-interviews onder uitgaande Nederlandse jongeren in de leeftijd van 16 tot 30 jaar (Kelly Rijs, Joke Meeuse, Merlin Jurg & Martine Bouman).
Hier te downloaden als .pdf file

2. Deelrapport pretest Sound Check: Sound Efficacy, een formatieve- en summatieve evaluatie van een getailorde en niet-getailorde interventie binnen de context van een gehoorschadepreventie campagne (Lideke Steen).
Hier te downloaden als .pdf file

3. Deelrapport pretest onderzoeksmethodiek: Muziekbeleving en gehoor: Een nulmeting in Utrecht naar de kennis en perceptie van jongeren over maatregelen om het gehoor te beschermen tijdens het uitgaan (Bo van Grinsven, Peter Meijer & Martine Bouman).
Hier te downloaden als .pdf file

4. Deelrapport pretest synopsis Sound Soap: Pre-test Script: Een 10-delige internet-soap over liefde, ambitie en decibellen (Martine Bouman & Hester Hollemans).
Hier te downloaden als .pdf file

5. Deelrapport: Media Strategie Sound Effects (Martine Bouman, Hester Hollemans & Peter Fokkens). 
Hier te downloaden als .pdf file


6. Deelrapport Procesevaluatie Sound Effects: Een pilotcampagne ter preventie van gehoorschade tijdens het uitgaan (Merlin Jurg & Martine Bouman).
Hier te downloaden als .pdf file

7. Deelrapport Summatief onderzoek: Evaluatie van de pilotcampagne ‘Sound Effects’ ter preventie van gehoorschade onder uitgaande jongeren (Pepijn van Empelen).
Hier te downloaden als .pdf file


Overige publicaties


Toolkit:

Er is een Sound Effects toolkit beschikbaar over gehoorschadepreventie via het RIVM/Loket Gezond Leven. De toolkit is bedoeld voor publiekscommunicatie en kan worden gebruikt door intermediairen die activiteiten over gehoorschadepreventie in de uitgaanssector willen ontwikkelen in Nederland.